Steeds vaker zullen bewoners van instellingen en tehuizen een probleem ondervinden met tijd en ruimte en dientengevolge hun oriëntatie verliezen en de ‘weg naar huis’ niet meer kunnen vinden. Dit stelt instellingen en tehuizen, maar ook mantelzorgers, voor steeds grotere uitdagingen. Een hoge mate van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en bewegingsvrijheid met een afnemend oriëntatievermogen: daarvoor bieden onze systemen de oplossing!