Bedrijf

Locare is een organisatie met mensen met een technische, een zorginhoudelijke en een on-line media achtergrond.
We combineren onze capaciteiten en zetten deze in om oplossingen te vinden om de zelfstandigheid van mensen in
instellingen zoveel mogelijk te behouden of te bevorderen.
Het gegeven dat iemand soms verdwaalt hoeft geen reden te zijn om die persoon niet meer zelfstandig de deur uit
te laten gaan. Zeker niet nu er techniek beschikbaar is waarmee die persoon, als dat nodig is, opgespoord kan worden.

Wij concentreren ons op een aantal zaken:

  • Het leveren en installeren van systemen op het gebied van localisering en alarmering voor instellingen
    en zorgcentra.
  • Het uitvoeren van pilots binnen instellingen om de geschiktheid voor bijzondere doelgroepen te testen.
  • Het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor de zorg gebruik makend van actieve sensoren.

Wij gaan graag met u het gesprek aan, neem vrijblijvend contact met ons op als u geïnteresseerd bent.