Dwaaldetectie

De basis van het systeem is het detecteren van gebruik(er)svriendelijke tags, die de bewoners dragen.
Door gebruik te maken van één of meerdere leesunits kan de locatie van een bewoner worden bepaald.
Het systeem biedt tevens mogelijkheden voor directe alarmering aan de begeleiding.
Het dwaaldetectie systeem kan ook worden ingezet voor de buitenruimte van de instelling.
Zo kan er een alarm afgaan als een bewoner het terrein van de instelling ongewenst verlaat.
Tevens is het mogelijk het systeem te koppelen aan externe apparatuur zoals deuren die vervolgens kunnen
worden geblokkeerd.

Leesunit(s)
De leesunits kunnen zowel binnen als buiten worden geplaatst. Indien de leesunit een tag detecteert van de cliënt
volgt een directe alarmering op één of meerdere pagers.
De leesunits kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd bij een uitgang of in een bepaalde zone.

Actieve tags voor de cliënten
Actieve tags hebben een hoge mate van detectie zekerheid, dit in tegenstelling tot passieve tags.
Alle Locare detectie systemen functioneren met draagbare actieve tags.
De armbandtags en de horlogetags zijn voorzien van een gepatenteerd magneetslot.
Het magneetslot kan eenvoudig worden geopend door de begeleider met de bijbehorende magneetsleutel.
De magneetsleutel is universeel inzetbaar voor alle magneetsloten.
De begeleiders tag clip onderdrukt het alarm op het moment dat de cliënt en de begeleider de leesunit samen naderen.

Pager
Een pager ontvangt het alarm signaal van de leesunit. Dit alarm wordt direct vanaf de leesunit(s) naar de pager(s) verzonden
zonder tussenkomst van providers. De alarmering kan ook via wifi, SMS of  telefooncentrales worden doorgegeven.
Tijdens de alarmering kan het ID van de persoon en de betreffende uitgang  worden getoond.

Installatie 
De installatie van het Locare dwaaldetectie systeem is relatief eenvoudig. Er is alleen een voeding van 230 V noodzakelijk.
De montage van de leesunit en de diverse testprocedures worden door onze technische dienst uitgevoerd.

Referenties
Neem contact met ons op voor referenties van geïnstalleerde dwaaldetectie systemen bij zorgcentra en instellingen.